Chi tiết bài viết

Yếu tố về phong thủy văn phòng

Các điều nên tránh :

  • Các góc nhọn
  • Các cột điện, bốt điện
  • Phía trước có cây cầu bắt ngang

Điều nên làm :

  • Vị thế phía trước rộng thoáng 
  • Chọn hướng phù hợp với mỗi người. Phối với mệnh cung của bạn
  • Cầu thang không nên đối điện cổng
  • Ánh sáng tự nhiên trong văn phòng 

Các bài viết khác